Coventry Tamil Welfare Association

கொவன்றி தமிழர் நலன் புரி சங்கம்
Coventry Tamil Welfare Association

Hon Lady Godiva

Coventry, situated in the Midlands, is one of the ancient cities in England. World famous playwright William Shakespeare was born in Stratford, which is approximately thirty miles Southwest of Coventry. It is an industrial city and home for several inventions and productions. The very popular Jaguar car company is based here. Frank Whittle, who invented the Jet Engine, was born here too.

This city is world famous for our Lady Godiva's life story, which happened back in the thirteenth century and bringing meaning to the history and great heritage of the City, we still celebrate it every year in the streets of Coventry. The Godiva sprit, a timeless message of caring, unity and empowerment, stimulation and a smile for those in need of friendship - symbolises the humanity of mankind.

BHARATHANATYAM AND THE WORLDWIDE WEB

It was a magical world that I stepped into. One that was filled with musicality, serenity and divinity. As I threaded down the path of my Arangetram, little did I realise that at the end of it, the world of dance would have become part of me.
Since I could remember, I had always imagined myself performing my Arangetram whenever I attended one. Finally, with God�s grace I had the privilege to do so with Apsara teacher. She is one who personifies love and dedication to dance. When I try to make a list of things that I learnt from her, that list becomes endless. All I can tell you is that today I not only look at dance, but music, art, and culture with new eyes. It was she who opened that door into this magical world.-> -> -> M O R E

பொங்கல் திருநாள்

பொங்கல் திருநாள் மதம் சார்ந்த விழா அல்ல. நாற்று வைத்து, களை எடுத்து, பாடுபட்டு விளையவைத்து, அறுவடை செய்த நெல்லை அரிசியாக்கி, புதுப் பானை கொண்டு வாசலில் வைத்துப் பொங்கி, அதனை எல்லாமுமாக விளங்கும் இயற்கை அன்னைக்குப் படையலிட்டு, அக்கம் பக்கத்தவர் அனைவருக்கும் கொடுத்து, தானும் உண்டு கொண்டாடுகிற தமிழர் மரபு சார்ந்த ஒரு தேசியப் பெருநாளே பொங்கல். தமிழன் இயற்கையோடு எந்தளவுக்கு மாபெரும் உறவு வைத்திருந்தான் என்பதற்கும், இயற்கையை எந்தளவுக்கு கொண்டாடி மதித்தான் என்பதற்கும் பொங்கல் திருநாள் தான் சாட்சி. ஆனால், இந்த மகத்துவத்தை உணராமல் குறிப்பிட்ட மதம் சார்ந்த விழாவாகப் பொங்கலை நினைக்கும் பலர் ஆங்கிலப் புத்தாண்டுக்கு கொடுக்கிற முக்கியத்துவத்தைக்கூட பொங்கலுக்குக் கொடுப்பது இல்லை. சாதி, மத வேறுபாடுகளை மறந்து தமிழ்த் தேசிய இனத்தின் தேசியப் பெருநாளாக நாம் பொங்கல் திருநாளைக் கொண்டாட வேண்டும்.

வயிற்றுக்குச் சோறிடும் வேளாண் பெருமக்களின் உழவர் திருநாளாகிய தை முதல் நாள்தான் தமிழர்களின் புத்தாண்டு. வறுமைப் பிணி தீர்ந்து நம் வாழ்வு செழிக்கவும், பொருளாதார மேம்பாடு அடையவும், இன ஒற்றுமைத் தளைத்தோங்கவும் வழிகாட்டும் தமிழ்ப் புத்தாண்டை நாம் அனைவரும் ஒருமித்த மனதோடு பண்பாட்டுச் சிறப்புமிக்க விழாவாகக் கொண்டாட வேண்டும். காலம் காலமாக நம்முடன் இருந்து உழைக்கிற விவசாயிகளின் தோழனாக விளங்கும் மாடுகளுக்கு நன்றி செலுத்தும் விதமாக மாட்டுப் பொங்கல் கொண்டாடுகிறோம். விவசாயிகளுக்கு நிகராக மண்ணோடு உழைப்பும் உறவுமாக இருந்த மாடுகள் இன்றைக்கு தேடுகிற நிலைக்கு ஆளாகிவிட்டன. கால்நடைகளை தமிழன் எந்தளவுக்கு விவசாயத்துக்கு ஊக்க சக்தியாக வைத்திருந்தான் என்பதை இன்றைய நவநாகரிக மாற்றங்கள் மறக்கடித்து விட்டன. மிச்சமாக இருக்கும் கால்நடைகளையாவது காப்பாற்றும் விதமாக மாட்டுப் பொங்கலை நாம் தமிழர் பெருவிழாவாகக் கொண்டாட வேண்டும்.

நம்மைச் சார்ந்த உறவுகளையெல்லாம் காணவேண்டும் என்பதற்காக காணும் பொங்கல் கொண்டாடுகிறோம். வாழ்க்கையின் பரபரப்பான ஓட்டத்தில் உறவுகளைப் பேணுகிற மகத்துவத்தை நாம் கைவிட்டு விட்டோம். ஒரு நாளிலாவது நம்மைச் சுற்றிய உறவுகளைக் கண்டும் கேட்டும் அவர்களின் அன்பு பேணும் விழாவாக நாம் காணும் பொங்கலைக் கொண்டாட வேண்டும். இது மரபு சார்ந்த ஒரு பெரும் விழா. இதைத் தமிழ் மக்கள் நம் பண்பாட்டில் இருந்து அழியவிடாமல் பாதுகாப்பது தமிழ் மக்கள் ஒவ்வொருவரின் பெரும் கடமை.

மரபு போற்றும் பெருநாளாகத் தமிழர் திருநாளைக் கொண்டாடும் அனைவருக்கும் என் இதயமார்ந்த எழுச்சி மிகுந்த நல் வாழ்த்துகள்!

சிவத் தமிழ் காவலன் அரியரத்தினம்

C o v e n t r y   T a m i l   W e l f a r e   A s s o c i a t i o n
EMail: coventrytamils2002@gmail.com

Registered as a Charity in England and Wales
Registered Charity Number: 1093924

Reproduction from CTWA website is allowed when used without any alterations to the contents and the source, CTWA, is mentioned.